เข้าชมทั้งหมด 6,174 ครั้ง

สปินบทความ

Postadsth Spinner

Title :
ใส่หัวข้อบทความที่ต้องการสปิน เช่น {หัวข้อ|ชื่อเรื่อง{บทความ|เนื้อหา|ข้อความ}|ข้อมูลภาษาไทย}ที่ต้องการสปิน

Keyword :
ใส่ Keyword ของบทความเพื่อทำลิงค์ออกไปยัง Website

Website :
Url ของเว็บไซท์ปลายทาง เช่น http://www.postadsth.com

Content :
สปินได้ เช่น {คำที่1|คำที่2|คำที่3} หรือซ้อน Tag Spin ได้ เช่น {คำที่1|{คำที่2.1|คำที่2.2|คำที่2.3}}
** ข้อควรระวัง : อย่าใส่ Keyword ใน Tag Spin **

บริการของเรา

service